Ochrana ovocných stromů před hlodavci a mrazy

Zajíci a divocí králíci jsou nepochybně pěkní tvorové, jen kdyby neměly nepříjemný zvyk ožírat naše ovocné stromky. Zahrádky bývají oploceni, ale ani to není zárukou, že se tam nedostane zajíc, nebo divoký králík, který si vyhrabe v zemi díru pod plotem. Otevřená dvířka zvláště tam, kde zahrádka sousedí s plotem, vlákají do oploceného sadu i do zahrádky tuto nevítanou návštěvu. Hladoví nebo nemocní zajíci umějí na stromcích způsobit strašlivé škody. Nejvíce mají spadeno na jabloně, snad proto, že je v nich vzácná léčivá látka, účinkem podobná chininu. Na neoploceném pozemku mohou býti vysázeny jen vysokokmeny, protože u zákrsků zajíc ožere také větve do výšky často neuvěřitelné. Nezapomínejme, že zajíc způsobí nejvíce škody,když napadne vysoká vrstva sněhu.

Proto je třeba zahradu občas projít, stromky obhlédnout, zda zde nejsou nějaké patrné zaječí zuby. Plot je nutno zvláště před zimou důkladně prohlédnout a spravit, a i v zimě zjišťovat, zda někde není poškozen. Na neoplocených pozemcích je nutno stromy na zimu ovázat. Výtečný k tomu je palach, chvojí, proutí, trní z mezí, úzké tyčky, a není-li jiného, i sláma. Ovázání má být vysoké aspoň 1 m. napadne-li mnoho sněhu, je nutno občas stromky prohlédnout, ovázání povytáhnout výše, zvláště tam, kde jsou závěje. Správná ochrana stromků před zajíci je v několika minutách hotová – když však je strom ožrán, stojíme nad ním bezmocně a ztrácíme stromek, který má již hodnotu často několika set korun.

Velké škody natropí také vodní hraboši, velmi hlodaví to živočichové, kteří žijí podél potůčků, i říček a vod. Ohlodají stromek pod kořenovým krčkem tak, že stojí v zemi bez kořenů. Zjistíte-li v zahradě chodby hrabošů, musíte tyto hlodavce trávit, lapat do pastí, chytat je psem „potkaňákem“ a střílet, musíte krátce použít všech prostředků k jejich zničení. Když je půda rozmrzlá, odhrabte ji od krčku stromků, abyste se přesvědčili, zda nejsou ožrány hraboši.

Proti silným mrazům, při nichž v zimě stromy zamrzají, je těžká přímá ochrana zakrýváním stromů. Zde pomohou jen odrůdy, které snesou velké mrazy, dobré zdraví stromků a správné stanoviště pro každý druh a odrůdu. Jakási, ne dosti spolehlivá ochrana je také ve vápenném nátěru, který stromy chrání před přílišným vypařováním kmene a větví tím, že ucpávají jejich póry, hlavně však tím, že bílá barva odráží mnoho slunečních paprsků. Vápenný nátěr staré kmeny a větve také ozdravuje, ničí mechy a lišejníky na nich rostoucí. Kmeny vápnem natírané bývají svěží, hladké, lesklé. Když vápno opadne, má z něho strom v půdě další prospěch.

Nejvíce trampot má zahrádkář i velký pěstitel s pozdními jarními mrazy. Velké mrazy zimní jsou výjimkou, ale pozdní jarní mrazy hrozí nám každým rokem. Proto s musíme proti nim nějak vyzbrojiti – zvláště u těch stromů a rostlin, které kvetou brzy, jejichž květy zmrznou při nejmenším mrazíčku, jako např. broskvoně, meruňky, stromky u zdi )rajská jablíčka, okurky, fazole). Zde nic nevyvzdorujeme. Pracujeme-li okolo rostlin po celé léto, musíme se také před těmito mrazy zabezpečit, a to hodně brzy, včas si promyslet ochranu a také připravit pomůcky, které nám ochranu rychle umožní. Cen pomůcek k ochraně je nepatrná, uvážíme-li, že tyto pomůcky vydrží po několik let a že mrazík zničí často úrodu i několika metrických centů ovoce. Z pomůcek proti jarním mrazíkům se osvědčují slaměné a palachové rohože, na rámech napjatá pytlovina a přikrývky z tenkých prkýnek.

Při této ochraně je nejdůležitější promyslet si způsob upevnění těchto ochran, aby se chráněná rostlina nepoškodila, aby ochrana neležela přímo na rostlině, na květech, aby jí vítr neodnesl, neshodil.

Výsadby brzy rodících ovocných zákrsků se chrání proti mrazům topením v koksových koších, které se rozestavují na vzdálenosti několika desítek metrů, svým teplem způsobují pohyb vzduchu a tak květy uchrání i před značně vysokými pozdními mrazíky. Zachráněná úroda zaplatí vydání tím vzniklá.

Mráz můžeme na jaře čekat vždy, je-li jasná obloha bez mraků, když se navečer utiší vítr a teplota v 18:00 hod. klesne pod 5stupňů Celsia nad nulou. V tom případě je třeba choulostivé neb kvetoucí rostliny zabezpečit.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru