Jsou některé zahrádkářské zásady, které musíte mít stále na paměti. Proto si je zopakujeme nyní, abychom je měli stále před očima:

Nespoléhejte na paměť. Důležité termíny – jako objednávku semen, výsevy, vysazování určitých odrůd – si zapište do týdenního útržkového kalendáře.

O práci v zahradě si dělejte písemné poznámky. Zapište si každý váš nápad na zlepšení, jinak jej zapomenete. Zvlášť nutné jsou soustavné zápisy u ovocných stromů. Dobrou pomůckou k tomu jsou „Archy o ovocných stromech“, od Dr. K. Kamenického pro záznamy na 10 let.

Pamatujete, že klíčící seménko a přesazená rostlina potřebují stálou vláhu, že rostlina ze stínu nesmí přijíti náhle na slunce.

Nezapomínejte, že husté výsevy a pozdní protrhání nás připravují o úrody.

Uvědomte si, že rostlina, která v útlém mládí zakrněla, dá jen poloviční úrodu.

Denně udržujte čistotu v zahradě.

Nezapomínejte, že rostliny touží po vodě.

Důležité práce neodkládejte.

Navštěvujte svou zahrádku časně ráno, této doby se dá krásně využít!

 

Leden

Výsevy. Vypracujte osevní plán. Vyzkoušejte na klíčidle klíčivost svých zásobních semen. Objednejte semena.

Neodkladné: Při bezmrazém počasí nařežte rouby a založte je do písku. Přehlížejte ovoce v ovocné komoře. Větrejte a čistěte založenou zeleninu. Přikrmujte ptactvo a postarejte se o nezamrzlou vodu k jeho napojení. Prohlédněte všechny stromy a keře, zda je neožírají zajíci.

Běžné práce: Zakořeněné hyacinty a tulipány je možno ze sklepa přinést do teplé místnosti k rychlení. Připravte jmenovky a hůlky k rostlinám. Přehazujte kompost (není-li zmrzlý). Ošetřete a opravte nářadí. Opravte násady u nářadí. Při bezmrazém počasí proklestěte koruny stromů. Sbírejte z větví housenčí smotky a suché, mumifikované plody. Do květináčů vysaďte pažitku a kořínky petrželky, aby byla i přes zimu zelená nať. Květiny v bytě zalévejte jen mírně, odumřelé a hnijící části s nich odstraňte. Řezy zasypávejte práškem z dřevěného uhlí.

Nyní velmi důležité: Plánovitě studujte odbornou literaturu. Přičiňte se o uspořádání odborných přednášek a kursů. Vypracujte si přehled exkursí, které tohoto roku hodláte podniknout do odborných závodů a větších sadů.

Rekapitulace na konci měsíce: Které práce jste vykonali? Které práce jste nevykonali? Na kterou práci je již pozdě? Tedy pozor, budoucně ji vykonejte včas! Které práce z ledna odkládáte na únor: Vezměte si papír a tužku, napište si je a umístěte tak, abyste to denně viděli.

 

Únor

Výsevy: do pařenišť nebo do truhlíčků se sejí rané kedlubny, zelí, kapusta a květák. Sejí se rajská jablíčka, celer. Pozor, aby se „nevytáhly“! na rozmrzlý záhon se vysévá letnička ostronožka (Delphinum).

Sází se (je-li rozmrznuto): cibulka sazečka a česnek, ovocné stromy a keře. Rozdělují a sázejí se maliny a vytrvalé květiny, řízky rybízu a angreštu. Začíná se s přesazováním bytových květin. Do květináčů se sázejí begonie hliznaté.

Neodkladné práce: začíná se s roubováním třešní na kozí nožku nebo kopulací. Výsevy se udržují v přiměřeném teple, vlhku a u světla. Hustě vzešlé výsevy se probírají a přebytečné sazeničky přepichují. Vypracuje se objednávka potřebných ovocných stromů.

Běžné práce: Přehazuje se kompost. Prořezávají se ovocné stromy. Stříkají se ovocné stromy. Stříhají se živé ploty. Dokončí se všechny práce zbylé z ledna. Připravuje se ochrana proti pozdním jarním mrazíkům.

Velmi důležité: Pokračuje se ve studiu odborné literatury, překontrolují se osevní a osazovací plány.

Rekapitulace ke konci měsíce: Které práce byly vykonány? Které nebyly vykonány? Které práce z února odkládáte na březen? Přiobjednejte si záznamní archy Dr. K. Kamenického o ovocných stromech (na 10 let) podle druhů!

 

 

 

Březen

Výsevy: do pařeniště, ke konci měsíce na chráněný záhon do zahrady – zelí, kapusta, kedlubny, květák (vše rané), cibuli, pór, salát.

Přímo na místo se vysévá mrkev, petržel, cibulka, pastinák, vodnice, černý kořen, ředkvička, kopr a špenát. Do pařeniště nebo do truhlíčků se vysévají semena letniček. Některé letničky sejme přímo na záhon.

Sází se: cibulka sazečka, česnek, ovocné stromy a keře, maliny, pláňata a podnože, bytové květiny se přesazují, vytrvalé květiny se rozdělují a přesazují, macešky, laky a pomněnky se sázejí na trvalé stanoviště.

Neodkladné práce: roubují se slívy, švestky a jiné peckoviny, začínají se roubovat hrušně. Hustě vzešlé sazenice se probírají, rostliny v pařeništi a pokoji se otužují větráním a kde třeba, přepichují.

Běžné práce: ryjí se záhony. Kompost se přehazuje. Půda pod stromy se kypří. Listy bytových květin se omyjí od prachu a pokračuje se v pracích z února. Brambory se dají naklíčit.

Velmi důležité: často podnikněte procházku zahradou, živte si v myšlence celý osevní a osazovací plán. Pozorujte rostliny, stromy a keře a věnujte se praktickému cvičení postřehu.

Rekapitulace na konci měsíce: Které práce byly vykonány? Jak vzešly osevy? Které práce z března odkládáte na duben?

 

Duben

Výsevy: pokračuje se ve výsevech z minulého měsíce. Ke konci měsíce se vysévá červená řepa a kukuřice.

Vyséváme nejen podle měsíce, ale tak, abychom po celý rok měli co nejvíce čerstvé zeleniny. Karotku vyséváme i v dalších měsících, podobně hrášek a fazolky. Řídí se to osevním plánem a volnými záhony. Vyséváme zahradní pažit.

Vyséváme pozdní zelí, kapustu, kedlubny na záhon k získání sadby. Opět sejeme salát, abychom měli postupně dorůstající záhony salátových hlávek. U zahrádkáře nesmí celá úroda přijít najednou. Vyséváme letničky na záhony.

Vysazujeme: všechnu zeleninovou sadbu kromě celeru a rajských jablíček. Ovocné stromy, keře a květiny. Ještě i sazečku cibulku vysazujeme. Dokončujeme přesazování bytových květin. Na záhony vysazujeme gladioly a jiřiny.

Neodkladné práce: Co máme ještě naroubovat, naroubujeme v tomto měsíci. Na tento měsíc jsme ponechali roubování jabloní, poněvadž nejpozději pučí. Zasazené sazenice zaléváme. Postříkáme vinnou révu bordóskou jíchou nebo lépe měďnatým vápnem. Kvetoucí broskvoně a meruňky chráníme před nočními mrazíky. Nahradíme uhynulé sazenice sadby.

Běžné práce: Pokračujeme v pracích z března. Všechny zůstatky ze zimní přikrývky odstraňujeme a celé zahrádce dáváme sváteční vzhled. Děláme mísy okolo stromů. Rostliny v pokojích se nyní dobře větrají, zalévají a chrání před slunečními paprsky. Provádí se poslední postřik ovocných stromů před rozpučením. Připraví se hlína k osázení květinových truhlíčků.

Velmi důležité: podnikáme prohlídkové cesty zahrádkou, všímáme si každého záhonu, každé rostlinky. Pozorujeme navečer počasí, zda se nechýlí k mrazíku. Zakryjeme choulostivé rostliny. Na konci měsíce provedeme opět rekapitulaci vykonané práce i nevykonané práce a přehled prací na další měsíc.

 

Květen

Výsevy: vysévá se pozdní zelenina košťálová: pozdní zelí, pozdní kapusta, růžičková kapusta, květák, pozdní kedlubny, aby byla sadba k sázení koncem tohoto nebo začátkem příštího měsíce. Vysévá se karotka, kopr, ředkvička, okurky, fazolky. Řeřišnice se vysévá přímo na záhon.

Vysazujeme: pokračujeme ve vysazování zeleniny z minulého měsíce. Po „zmrzlých mužích“ vysazujeme z hrníčků rajská jablíčka, okurky, tykve a sazenice letních květin, které nesnášejí mrazu. Pokračujeme ve výsevu zahradního pažitu.

Vsadíme několik sazenic novozélandského špenátu. Vysazujeme květiny do truhlíčků za okna. Do květináčů sázíme petunie.

Neodkladné práce: Očkujeme růže. Setřásáme a hubíme chrousty a ze stromů sbíráme housenky. Vinnou révu a angrešty postříkáme znovu bordóskou jíchou. Vinnou révu stříkám takto každé tři neděle. Protrháváme mrkev, petržel, řepu, mák a vůbec všechny výsevy. Zaléváme, okopáváme a plejeme. U rostoucích roubovanců povolujeme lýko. Zakrýváme rajská jablíčka, okurky, tykve a fazole před mrazíky. Podsazujeme uhynulé sazenice zeleninové.

Běžné práce: udržujeme čistotu, odstřihujeme odkvetlé květy z rostlin, přehazujeme opět kompost, udržujeme v pořádku pěšinky mezi záhony, vyvazujeme rostliny – jiřiny apod. – ke kolíkům, u jiřin vyřezáváme všechny slabé výhony a ponecháváme jen dva nejsilnější.

Velmi důležité: v tomto měsíci si musíme zvyknout udělat každou naléhavou práci včas i za cenu ranní a pozdní práce večerní.

Ke konci měsíce provedeme opět pravidelnou rekapitulaci.

 

Červen

Výsevy: pro vysázení sklizených záhonů již nyní vyséváme rané kedlubny, zelí, kapustu a květák. Ještě vyséváme též pozdní kedlubny. Na uvolněný záhon sejme karotku a kopr. Vyséváme hrášek, fazolku a ředkvičku. Sejme macešky, karafiáty, laky, sedmikrásky, petrklíče, pomněnky, turecké karafiáty a lunarie. Potom se přesadí na záhonek, kde příštího roku kvetou.

Vysazování: pokračujeme ve vysazování rajských jablíček i okurek. Když okurky uhynuly, můžeme je ještě nyní nahradit. Sázíme pozdní zelí, kapustu, růžičkovou kapustu, květák, pór, cibulku a sadbu letniček.

Neodkladná práce: postřik vinné révy, bordóskou jíchou. Zalévání zeleniny v době sucha. Okopání záhonů po každém silnějším dešti. Obírání housenek ze zelí a jiných košťálovin. Přihnojení silně rostoucí zeleniny tekutým hnojivem. Další protrhávání výsevů.

Běžné práce: okopávání, zalévání, sklizeň hotové úrody, udržování čistoty, přehazování kompostu, vysazování stromků a rostlin. Očkování růží, broskvoní a meruněk. Sřezání pažitky, aby vytvořila husté a svěží trsy. Odřezávání odkvetlých květů. Kopčení fazolí a pozdní zeleniny. Kopčení brambor. Pletí. Přihnojování balkonových květin. Odstraňování šlahounů z jahod. Záhony se uvolní pro druhou sadbu.

Velmi důležité: dobře skliďte úrodu a připravte se na druhé vysazování. Pozorujte denně zahradu. Opět ke konci měsíce proveďte rekapitulaci vykonané práce i přehled práce na další měsíc.

 

Červenec

Výsevy: Jestliže jsem nevyseli macešky a pomněnky v minulém měsíci, vyséváme je nyní. Vyséváme salát, rané kedlubny, rané zelí, květák, ranou kapustu na sadbu k druhému osázení záhonů. Zde postupujeme podle osazovacího plánu. Vyséváme hrášek, ředkvičku, vodnici a špenát.

Vysazování: Sázejí se na záhony sazečky macešek, pomněnek, petrklíčů a karafiátů. Sázejí se kedlubny, zelí, květák a jahodové sazenice.

Neodkladné práce: zralá nebo dospělá úroda se sklízí. Zelí, kedlubny a kapusta se prohlížejí, zbavují housenek a plžů. Začíná se s očkováním na spící očko. Výhony na roubech se vyvazují. Přihnojuje se tekutým hnojivem. Zelenina potřebuje v tomto měsíci nejvíce vody.

Běžné práce: pletí, okopávání, zalévání a přehazování kompostu. Opatří se hnůj a uloží n kompost. Karafiáty se hříží k získání sazenic. Keře bobulovin se po sklizni zbaví starých prutů, přihnojí a okopou. Jahodové záhony se po sklizni okopou. Jiřiny se vyvazují. Odkvetlé květy se vyřezávají. Připravujeme se na konservování zeleniny a ovoce.

Velmi důležité: nyní nesmíme ztratit ani jeden den po první sklizni. Záhony hned zryjeme , kde je na záhoně několik nevyvinutých sazenic, přesadíme je a záhon co nejdříve osázíme novými sazenicemi. Ani v tomto měsíci nezapomeneme si udělat rekapitulaci o vykonané práci a přehled práce na další měsíc.

 

Srpen

Výsevy: salát, špenát, ředkvička, karotka, kopr, vodnice.

Vysazování: rané kedlubny, salát, macešky, pomněnky, sedmikrásky. Přesazujeme jehličiny. Sázíme cibulky hyacintů a tulipánů do květináčů i na záhony. Jahodové sazenice se dále vysazují.

Neodkladné práce: zrytí a osázení či osetí uvolněných záhonů. Očkování na spící očko. Hubení housenek. Sbírání červivého ovoce. Sklizeň plodin v pravý čas. Do větví neúrodných stromů můžeme v tomto měsíci naroubovat květní pupeny.

Běžné práce: maliny se zbavují odplozených loňských výhonů. Prořezávají se keře angreštů a rybízů. Vyštipují se výhony (pazochy) z paždí listů u rajčat. Stříhají se živé ploty. Přehazuje s kompost. Pleje se plevel. Udržuje se čistota.

Ke konci měsíce: co vše jsme letos sklidili? Které zeleniny jsme vyseli pro druhou sklizeň? Co budeme dělat v dalším měsíci? – objednáme si záznamní archy o ovocných stromech (na 10 let).

 

Září

Výsevy: špenát, salát, kopr, ředkvička a petrželka na jaro.

Vysazování: salátové sazenice. Rybíz, angrešt a maliny rozdělujeme a přesazujeme. Pereny rozdělujeme a sázíme.

Neodkladné práce: co největší pozornost věnujeme sklizni. Šlechtí se rybíz a angrešt na meruzalku roubováním v zahrádce. Vysévají se peckoviny. Květiny bytové odnášíme do pokoje.  Třešně se roubují za zelena. Jiřiny vyzvedneme ze země, také gladioly. Vysadíme tulipány a hyacinty do květináčů.

Běžné práce: čištění zahrady od plevele. Proložení jahodových záhonů hnojem. Překopávání kompostu. Okopávání vzešlého špenátu. Shrabování spadalého listí. Provedení měsíčního přehledu.

 

Říjen

Výsev: špenát a petržel na jaro.

Vysazování: ovocných stromů, růží, okrasných keřů, rybízu, angreštu a peren. Sázení česneku.

Neodkladné práce: sklizeň zeleniny, celeru, rajských jablíček a ovoce. Obvazy očkovanců povolujeme. Panuje-li sucho, zalijeme důkladně jehličiny. Zarýváme růže a jiné choulostivé věci. Dokončíme vysazování cibulovitých rostlin. Hlízy jiřin uložíme do sklepa. Stratifikujeme jádra k jarnímu výsevu.

Běžné práce: volné záhony hnojíme a ryjeme. Spadlé listí denně shrabujeme a dáváme na kompost. Posečeme trávník, aby na zimu byl nízký. Sestřihneme živé ploty a probereme z okrasných křovin staré odkvetlé dřevo. Kopeme jámy pro stromy a keře. Obrýváme a hnojíme stromy. Bílíme stromy i silné větve, nejlépe použitím vysokotlaké stříkačky. Provedeme podzimní postřik. Bytové květiny – pelargónie, fuchsie, oleandry – odnášíme do chladnější, ale bezmrazé místnosti, kde přezimují. Bytové květiny zaléváme co nejméně. Prohlížíme ovoce v ovocných komorách. Ani tento měsíc nezapomeneme na měsíční přehled o vykonané práci, který nám usnadní práci v dalším roce.

 

Listopad

Vysazování: česnek, ovocné stromy a keře, pereny.

Neodkladné práce: zakrytí růží. Ovázání stromků na neoplocených pozemcích a časté prohlížení, zda ovázání proti zajícům je dostatečné. Větrání uschované zeleniny.

Běžné práce: pokračování v rytí. Kopání jam k sázení stromků. Převrstvování půdy. Zimní salát a záhony špenátu se kryjí lehce chvojím. Listí se shrabe a odnese na kompost. Stromy se prořezávají. V zahradě se vše řádně vyčistí, aby i v zimních měsících zde bylo útulně.

Velmi důležité: opět saháme po odborném studiu, porovnáváme sví zkušenosti s mnohými návody, zjišťujeme, kde jsem měli úspěch a kde nečekanou škodu, a proč, staráme se o zorganizování podzimních a zimních přednášek a kursů.

 

Prosinec

Dokončení všech prací z listopadu. Čištění stromů od smotků, mumifikovaných plodů, větrání ovocné komory a zeleniny, oprava nářadí, plotů , laviček a besídky. Řezání roubů. Oprava cest.

Zařídíme objednávku semen a stromků k jarnímu sázení.

Na vánoce jako dárek opatříme také odborné knihy a dlouhých večerů využijeme ke studiu.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Nahoru