Přehled nejkrásnějších umělých tvarů ovocných stromů

Umělých tvarů je mnoho. Základem je kordon svislý a kordon vodorovný. Zde je celá životní síla soustředěna v jedné nebo ve dvou hlavních osách, proto tyto jednoduché tvary jsou pěstitelsky obtížnější než tvary složitější, kde vzrůstová a životní síla je rozdělena na četné větve, čímž ji lze lehčeji zvládnouti. Každý tvar vyjadřuje nějaký obrazec, který má býti buď jednotkou krásného celku – zahrádky – to je u svislých a vodorovných kordonů, z nich se tvoří dlouhý špalír, loubí, besídky, ovroubení cest apod. složitý tvar představuje dekorativní jednotku sám o sobě. Okrasné tvary mají býti ladnou součástí zahrádky jako architektonického celku.

Každý umělý tvar má svou kostru, která má mít správné rozměry. Sám tvar má býti především krásný a ušlechtilý. Má poskytnout potřebné rozměry všem nezbytným orgánům stromu i uplatnění jeho vnitřním silám. Má splňovat všechny prvky poslání stromu – mezi nimi především plnou plodnost. Má skýtati ovoce neobyčejné velikosti a krásy. Zahrádkář, který již tak pokročil, že se může pustit do tvarování, zná již tolik tvarů, že si lehce vybere tvar jeho zálibám nejlépe vyhovující. Jako ukázku krásných tvarů uvádím tvary dvou ovocnářských klasiků, Gauchera aGrassanta.

1. Váza Gaucherova typu. 2. Váza Grassantova typu pro odrůdy mírně rostoucí. Svislé větve zde podporují vzrůst jinak mírně rostoucí odrůdy; vodorovné větve by vzrůst ochromily. 3. Váza Grassantova typu pro odrůdy bujněji rostoucí. Svislá ramena se rozvětvují v boční větvičky, aby se vzrůstové a životní síly mohlo lépe využít, aby se nemusila příliš brzdit. 4. Verriérova palmeta Gaucherem proměněná v lyru. Elegantní ozdobný tvar. 5. besídka ze svislých kordonů zakončených oblouky v Gaucherově podání. 6. Grassantova palmeta pro bujně rostoucí odrůdy )vodorovné větve mírní vzrůst). 7. Grassantova palmeta pro odrůdy nejsilnějšího vzrůstu. V ohybech jsou větve spojeny přidružením. 8. Vodorovné kordony Grassantova typu, konci dohromady sdružené. 9. Grassnatův populární střídavý vodorovný špalíř. Vzájemně sdružená ramena si zde navzájem vyměňují asimiláty. Správným nasazením části slabě a části silně rostoucích odrůd dosáhl Grassant na tomto tvaru neobyčejné plodnosti, dlouhého věku stromků a hojnosti ušlechtilých roubů. 10. Jehlanec Gaucherova typu, nahoře spojený v jedinou větev. 11. Grassnatova palmeta se zpeřenými rameny pro velmi mírně rostoucí odrůdy. Oba tvary (11 a 12) pokládá Grassant za ideální pro broskvoně i meruňky. U obou tvarů odpovídá tvar povaze broskvoní, které ze spodku větví tvoří nové pruty. Jádroviny tvoří tyto pruty z vrcholků větví.

Nezapomeňte tedy, že k tvarování ovocných stromů je třeba vyššího stupně ovocnářské zdatnosti.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru