3

Pěstování zeleniny v zahrádkách jako ušlechtilý sport

Každý, kdo pozná radost z vlastní sklizně, která je výsledkem jeho práce, očekávání, naděje, námahy a trpělivosti, potvrdí, že při pěstování zeleniny se v zahrádce setkáváme se všemi prvky sportu, že tato práce se může stát právě tak radostným osvěžením jako sport provozovaný jen pro zábavu. Vše záleží na tom, v jakém duchu tuto práci vykonáváme a jak si ji oživujeme.

Přemýšleli jste o tom, co je pokusnictví? Každý člověk je někdy pokusníkem. Pokus znamená vzrušující očekávání nebo jistotu výsledku a potvrzení známého pravidla. Pokusem jdeme vpřed, z pokusů roste bohatství. Národ a rodina, která je vychovávána k pokusnictví, jde nezadržitelně k blahobytu. Pokus znamená přemýšlet, proč ta věc je taková a jaká bude v jiném složení. Řekne nám to pokus. Pokusnictví a výzkumnictví znamená nový způsob myšlení, který se nechce spokojit se světem takovým, jaký je, ale chce jej zlepšiti alespoň částečně. K pokusnictví je možno člověka vychovat nebo přivést. Vzácným prostředkem k tomu je zahrádka.

Začnete-li zahrádkařit, je každá vaše nová práce pokusem, v němž získáváte první představy a zkušenosti. Teprve po učňovských letech, kdy jsme obohaceni vědomostmi, jež dovedeme uvést do života, můžeme kombinovat známé poznatky a možnosti v možnosti nové. Kombinovat! Toto slovo by měl každý zahrádkář dobře promysleti. Nepracovat ztrnule, ale kombinovat.je-li vaše stanovisko správné, ukáže vám pokus. Nedaří-li se pokus , neznamená to ještě, že předpoklad nebyl správný. Mohl být jen špatně uveden do života.

Pěstování zeleniny i květin v zahrádce je vzácnou průpravou k ovládnutí ovocnářství. Na jednoletých rostlinách vidíme všechny možnosti rostliny v jednom roce, na ovocných stromech musíme je pozorovat po desetiletí. Nejlepšími ovocnáři bývají ti, kdož prošli školou zelináře a květináře.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru