• 10

  Umělá hnojiva v zahrádce

  Umělá hnojiva jsou doplňkem hnojiv přirozených. Kdo nikdy nedá své zahrádce chlévský hnůj, kompost nebo rašelinu, tomu ani umělá hnojiva nepomohou. Máme čtyři hlavní druhy umělých hnojiv: 1. umělá hnojiva dusíkatá: ledek vápenatý, síran amonný a dusíkaté vápno. Působí na povzbuzení vzrůstu do listu a používá se jich u listové zeleniny, bramborů a trávníků, u […]

  Číst více »
 • 9

  Proč je kypření půdy tak významné

  V předcházejících kapitolách jsme si řekli, že vláha znamená pro rostlinu to, co krev pro člověka. Ujasnili jsme si, že dobré rytí, časté okopávání a kypření půdy se rovná zálivce. Náš obrázek nám říká, proč tomu je tak. Vláha přichází do země za dešťů. Půda, která je složena z drobků (částic) určité velikosti, ponechává si určité množství […]

  Číst více »
 • Jak si osvojíme bezvadné hrabání záhonů

  Někdy uhrabáváme půdu železnými hráběmi již při rytí. Má to tu výhodu, že můžeme do brázdy shrabat hrudky, a že nemusíme do zrytého šlapat. Konečně je vždy výhodné hrabat čerstvě narytou hlínu, poněvadž se hrudky snadno rozmělňují. Hůře se rozmělňují, když zaschnou. Vždy, jakmile naryjeme pás asi 1,50 m široký, uhrabeme jej železnými hráběmi. Hrabání […]

  Číst více »
 • Postup při správném rytí

  Když je půda vylepšena, přerýváme ji před každým novým osetím nebo osázením. Rytím chceme půdu obrátit, zkypřit a promíchat. Rýč je ve skutečnosti páka, která umožňuje převracení půdy při malé námaze. K dokonalému převrácení, rozmělnění, promíchání a přihnojení půdy potřebujeme nezbytně brázdu. Rolník musí také mít brázdu; bez ní by záběry nemohl správně obrátit. Dříve než […]

  Číst více »
 • Jak zlepšujeme různé půdy

  Těžké půdy slínovité a jílovité zlepšujeme pískem, starou omítkou, dovezením dostatečného množství dobré hlíny, hlubokým rytím na podzim při hojném hnojení chlévskou mrvou, kompostem a přidáváme rašeliny. Štěrkovité půdy se dají zlepšit jen návozem velkého množství dobré hlíny. Tak také zlepšujeme půdy příliš písčité. Slínovité půdy jsou při dobrém obdělávání půdy a hnojení velmi úrodné. […]

  Číst více »

Nahoru