• test

  Přehled ovocnářský prací

  Základní podmínkou k zvýšení výnosů ovocných stromů je lepší obdělávání půdy. Ovocný strom je okopanina. Časté přihnojování ovocným stromům napomáhá k pravidelným úrodám. Proto si zvykněte připravovat komposty. Komposty dávají nejlepší hnojivo pro ovocné stromy. Dopřejte ovocným stromům slunce a vzduchu. Sázejte ovocné stromy vždy se zřetelem k jejich budoucím korunám. Prosvětlujte přehoustlé koruny tím, že vyřežete přebytečné […]

  Číst více »
 • Přehled nejkrásnějších umělých tvarů ovocných stromů

  Umělých tvarů je mnoho. Základem je kordon svislý a kordon vodorovný. Zde je celá životní síla soustředěna v jedné nebo ve dvou hlavních osách, proto tyto jednoduché tvary jsou pěstitelsky obtížnější než tvary složitější, kde vzrůstová a životní síla je rozdělena na četné větve, čímž ji lze lehčeji zvládnouti. Každý tvar vyjadřuje nějaký obrazec, který má […]

  Číst více »
 • Význam umělých tvarů ovocných stromů

  Žijeme stále v době kordonů a rozličných umělých tvarů ovocných stromů v rodinných zahrádkách. Kolik nadějí se zrodilo při zakládání zahrádky a jak velké zklamání často nastalo! Naprostí začátečníci, kteří nerozpoznali plodonosné větvičky od dřevěného výhonu, se pouštěli do tvarování Varriérových palmet, vodorovných kordonů, svislých kordonů jednoduchých i dvojitých (tvarů U). byli zlákáni krásným obrazem v knize, někdy […]

  Číst více »
 • Boj proti škůdcům ovocných stromů

  Čím blíže přírodu poznáváme, tím přesvědčivěji uznáváme, že všechna její zařízení mají určitý smysl. I nemoc má svůj účel. Je to odplatou za nesprávný život, je výstrahou před špatným životem. Nemoci a škůdci pomáhají ze světa odstraňovat ze světa bezcenné organismy, aby nezabíraly místo, které je vyhrazeno zdravým a schopným. Chceš-li udržet svůj rod, musíš […]

  Číst více »

Nahoru