• 12

  Zemědělská kalkulace

  Jak dělat v zahrádce předpoklady? Předpokládejte, že vám záhon mrkve o 10 m2 dá 20 kg. Zvažte si pak sklizeň. Zvýší-li se sklizeň nebo sníží-li se proti předpokladu, hledejte příčiny. Jistě je najdete a tak získáte nové zkušenosti na příští rok. Předpoklady vedou ke zkoumání a dávají základ lepší a plánovitější práci: vylučují náhody. Naučte se […]

  Číst více »
 • Ovoce má být na stole po celý rok

  Ovoce je nutno správně a ve vhodnou dobu očesat a buď zužitkovat hned po sklizni, neb je uschovat na pozdější upotřebení. Sklizňová zralost ovoce se poznává podle vybarvení, vůně a podle lehkosti, s jakou se stopka oddělí od plodonoše. Předčasně očesané ovoce vadne a nemá chuť. Sklizně rané (letní) ovoce je nutno udržovat v chladu, např. třešně, […]

  Číst více »
 • Boj proti škůdcům ovocných stromů

  Čím blíže přírodu poznáváme, tím přesvědčivěji uznáváme, že všechna její zařízení mají určitý smysl. I nemoc má svůj účel. Je to odplatou za nesprávný život, je výstrahou před špatným životem. Nemoci a škůdci pomáhají ze světa odstraňovat ze světa bezcenné organismy, aby nezabíraly místo, které je vyhrazeno zdravým a schopným. Chceš-li udržet svůj rod, musíš […]

  Číst více »
 • Ovoce vzácnou potravou

  Již dnes si nedovedeme bez ovoce představit naši stravu. Víme, že ovoce je regulátorem zdraví. Když je tělo choré, pomáhá mu ku zdraví, když je zdravé, pečuje, aby zdraví bylo zachováno. To dokáže skutečně jen ovoce. Ovoce je také bezpečným prostředkem k pěstění krásy těla, krásné pleti a červených rtíků. Tuto krásu tvoří zevnitř, ne z vnějšku, […]

  Číst více »
 • Jak zlepšujeme různé půdy

  Těžké půdy slínovité a jílovité zlepšujeme pískem, starou omítkou, dovezením dostatečného množství dobré hlíny, hlubokým rytím na podzim při hojném hnojení chlévskou mrvou, kompostem a přidáváme rašeliny. Štěrkovité půdy se dají zlepšit jen návozem velkého množství dobré hlíny. Tak také zlepšujeme půdy příliš písčité. Slínovité půdy jsou při dobrém obdělávání půdy a hnojení velmi úrodné. […]

  Číst více »

Nahoru