test

Přehled ovocnářský prací

Základní podmínkou k zvýšení výnosů ovocných stromů je lepší obdělávání půdy. Ovocný strom je okopanina. Časté přihnojování ovocným stromům napomáhá k pravidelným úrodám. Proto si zvykněte připravovat komposty. Komposty dávají nejlepší hnojivo pro ovocné stromy. Dopřejte ovocným stromům slunce a vzduchu. Sázejte ovocné stromy vždy se zřetelem k jejich budoucím korunám. Prosvětlujte přehoustlé koruny tím, že vyřežete přebytečné větve. Odumřelou kůru s kmenů a větví odškrabte. Skrývá se za ní hmyz. Kmeny i větve natírejte vápnem, nestříkáte-li karbolinem. Proveďte zimní silnější postřik. Rány po rakovině, uhozeninách a odřeninách vyřežte ostrým nožem a zatřete rozpracovaným jílem nebo dobrým štěpařským voskem. Smotky housenek, prstence vajíček z korun odstraňte i scvrklé, mumifikované plody. Odumírající stromy, propadlé hmyzu a nemocem, vykopejte. Starší, ale zdravé stromy zmlaďte řezem kombinovaným přeroubováním. Stromy nesoucí nevzhledné ovoce přeroubujte odrůdou vhodnou a v místě nejrozšířenější. Snažte se u obchodního ovocnářství zmenšiti počet odrůd. V prosinci a lednu je nejlepší čas řezat rouby z nejlepších matečných stromů. Roubovat se učte i v zimě doma ve světnici. Jistota ujmutí se získá jistým řezem. Šetřte lýkem. V každém sadě se postarejte o ochranu stromů před požerky zajíců. I v oploceném pozemku prohlížejte proto plot a stromky, zda se tam nedostal divoký králík. Hubte hraboše! Každé vhodné místo ve starším sadě vysaďte novým stromem. Zakládejte ovocné sady v panenských půdách, kde stromy ještě nerostly, ale po dobrém ovocnářském prozkoumání pozemku. Zvykněte si kopat prostorové jámy. Řežte na volně rostoucích stromech, pokud to nejsou kordony neb brzy rodící plantážnické stromky, co nejméně. Nezkracujte zbytečně výhony. Tvoříte tak štětky, které strom zahušťují. Lépe strom vůbec neřezat, než řezat špatně. Místo hojného řezu předejte trochu potu při okopávání, trochu kompostu při přihnojování. Pěstujete-li kordony, studujte pilně život stromu. Při každém řezu buďte především staviteli kostry koruny ovocných stromů. Využijte každé příležitosti k ovocnářskému vzdělání. Studujte odbornou literaturu, navštěvujte přednášky, kursy, podnikejte exkurse. Ve svém okolí šiřte pochopení pro ovocné stromy a oznamujte jiným své odborné poznatky. Přičiňte se o založení větší plantáže brzy rodících ovocných stromků. Zapisujte své výkony a svá pozorování o ovocných stromech do speciálních záznamních listů Dr. K. Kamenického, upravených na 10 let.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru