Znalost tropismů rostlin umožňuje pěstitelskou předvídavost

Je všeobecně známo, že řapíky listů i výhony rostliny se ohýbají za sluncem a že i kořeny si vyhledávají živiny a vodu. Těmto pohybům částí rostlin říkáme tropismy. Pohyby listů a lodyh za světlem nazýváme fototropismus. Tento směr vzrůstu rostlin můžeme vždy předpokládat u rostlin trvale jednostranně osvětlených. Proto květina pěstované v pokoji otáčíme a také velmi pozorně volíme osázení jednostranně osvětlených částí pozemků. Vzrůst kořenů je řízen geotropismem, ve směru zemské tíže. Vzrůst lodyhy a kmene je řízen geotropismem negativním – proti zemské tíži. Kořeny však nemilují světla. Zatím co se lodyha naklání za světlem, kořeny se od světla oddalují. Proto vidíme, že ukazují fototropismus negativní. To nám také vysvětlí, proč nemáme obnažené kořeny rostlin ponechávat na vzduchu a světle. Kořeny, jako by měly čich, se prodlužují i na veliké dálky za vodou (hydrotropismus) a za živinami. Podle složení půdy můžeme proto předpokládat, jak se bude vyvíjet kořenový systém, kterou stranou porostou kořeny, a v jaké výšce. Pro ošetřování rostlin je tento odhad vzrůstu kořenů vždy užitečný.

Při svých pěstitelských zásazích se budeme velmi často setkávat se všemi těmito činiteli. Znalost jejich podstaty usnadní každou práci a povede nás k samotnému správnému rozhodování.

Tropismy jsou způsobeny vnitřními životnímu pochody, jimiž rostlina reaguje na rozličné dráždění. Vítr však určuje směr vzrůstu svou fyzickou silou. Stačí podívat se na rostlinstvo kraje, abychom na něm vypozorovali, který vítr je zde nejsilnější a nejméně příjemný. Větve i lodyhy rostou po směru tohoto větru. Pamatovat na působení větru je zvláště nutné při větších výsadbách ovocných stromů nebo tam, kde chceme vhodnými větrolomy, vysázenými z hustě a slině rostoucích stromů, uchránit svou zahradu před příliš silnými větry.

Sázejí-li se stromy poblíž plotu, působí pak mnoho nepříjemností, když koruna, ovlivňována větrem, roste téměř celá nad sousedovým pozemkem. Zvlášť nutné je pamatovat na směr prudkých větrů při vysazování stromů u silnic a v ulicích. Na příliš větrných polohách se mají stromy sázeti jen po jedné straně, a to tak, aby koruny šly po větru nad pole a nikdy nad silnici.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru