7

Co je třeba znát o seménku

Každé seménko je zázrakem světa. Je v něm uložen klíček a kořínek nové rostliny a v tomto nepatrném zárodku je celý tajemný dědičný poklad, rostlinou odevzdaný semenu k udržení rodu. Zde, v tomto dokonalém díle – v maličkém klíčku, je nová, pro nás nevyzkoumatelná kombinace zděděných rodových znaků a vlastností. Zde je „zárodek“ barvy, tvaru, růstu, věku i smrti. Jsou tu tisíce vrodů, které pracují s nejmenší přesností. Je zde vzácný mechanismus, z něhož jsme dosud poznali několik pravidel, jimiž se řídí, ale více nevíme o jeho podstatě, než to, že je dokonalá, nádherná a věčná. Seménko nám není proto bezvýznamným zrnkem, ale vzácným dílem přírody. Tento semenný zárodek je tedy pravým klenotem. K němu uložila rostlina množství zásob, které mají umožnit první dny jejího nového života, jakmile vláha a teplo vylákají klíček k růstu.

Živeny zásobními látkami semena vyvíjejí se první lístečky a první kořínek. Zásoba živin v semeni pro první vzrůst klíčku je tak velká, aby rostlinka mohla záhy samostatně žít. Kdy se to stane? Když se vyvinou – kromě listů děložních – první dosti velké, zelené listy spolu s prvními vlasovými kořínky. Jakmile mladé listy začínají asimilovat, je rostlinka docela samostatným jedincem. Kořínky posílají do listů roztok živných solí, v listech se tvoří základní organické látky – škroby a cukry – a opět i v nové rostlině jsou ukládány do pletiv a do semen nově vytvořené zásobní látky. Tak se stále opakuje koloběh rostlinného života.

Zahrádkář vlastní zkušeností brzy pozná, že v jakosti semene může být velký rozdíl. Naseje-li semeno, třeba raného zelí holandského od jednoho pěstitele, získá krásné a těžké hlávky; naseje-li touž odrůdu od jiného pěstitele, získá při stejné práci poloviční sklizeň. V čem je příčina tak úžasného rozdílu?

Tento rozdíl záleží v různém způsobu lidské práce při pěstování a při šlechtění rostlin na semeno. Chceme-li, například, vypěstit semeno kapusty Železohlávky, musíme se postarat o přezimování těchto hlávek. Kapusta i jiné košťáloviny jsou totiž u nás rostlinami dvouletými. Na jaře začíná z hlávky vyrůstat květní lodyha s křížatými květy, z těchto se vyvinou struky a v nich známá tmavá, kulatá kapustová semena.

Chce-li pěstitel získat semena rychle a ve velkém množství, vybere všechny dobře vyvinuté hlávky kapusty k přezimování, pak se postará, aby se při květu nesprášily např. s kvetoucími brukvemi (kedlubny), protože jinak z toho narostou zrůdy. Po vyzrátí struků semeno vydrtí a vyčistí, prosetím na sítech roztřídí podle velikosti a semeno dá do prodeje.

Postupuje-li pěstitel semen poctivě, dosáhne i tímto způsobem dobrého semene, ale úrody z jednotlivých rostlin nejsou navzájem vyrovnané. Jedna hlávka je větší, jiná menší, jedna podlouhlá, jiná kulatější, přestože je to jen jedna odrůda. V této odrůdě je mnoho typů a proto je tak nejednotná úroda.

Jediný správný způsob pěstování semen, jenž zvyšuje úrodu a dává jistotu větších výnosů, je pracovní metoda šlechtitelů rostlin. Tito si uvědomili, že – například – na záhoně kapusty odrůdy Železohlávka se často vyskytne až patnáct typů rostlin, které se od sebe značně liší. Prohlížíme-li pozorně tyto rozdíly, tu vidíme, že jeden typ ukazuje listy rozložené do velké šířky, hlávka se však tvoří dosti pozdě a je stále příliš zelená.to je typ, který je nutno vyřadit z pěstování úplně. Jiný typ ukazuje hlávku brzy se zakládající a pěkné barvy. Jiná hlávka má listy zvlášť dobré příchuti atd. pěstitel vybere typy této kapusty. Každý typ pak pěstuje nejméně dva až tři roky úplně odloučené od jiných typů a zamezí jakékoliv opálení pylem jiného typu. V těchto letech pozoruje rostlinu a přesvědčuje se, zda vyhlédnuté vlastnosti jsou trvalé. Když tímto postupem zjistí, že má několik čistých, trvalých typů, snaží se zkombinovati dobré vlastnosti všech typů na jedné rostlině. Jeden rok sprašuje kapustu, která sice tvoří krásnou hlávku, ale na příliš vysokém košťálu, s kapustou, která neukazuje dobrých vlastností v tvoření hlávky, ale má nizoučký košťál, a tak výběrem semenáčků získává krásnou hlávku na nízkém košťálu. Aby u zlepšované sazenice docílil lepší chuti listů, sprašuje ji s kapustou těchto vlastností. Tato šlechtitelská práce může trvati pět, deset i více let, ale zlepšený jednotný typ této odrůdy dává pak i čtyřnásobné úrody vyrovnaných, hledaných vlastností proti směsi původních typů.

Dovedeme si lehce představit, že semeno takto zušlechtěné je drahé – ve skutečnosti je však velmi laciné.

Při koupi semen je zahrádkář odkázán na poctivost semenářského obchodu. K obchodu se semeny je třeba velmi charakterního člověka, idealismu, velkého odborného vzdělání a skutečné velkého kapitálu. V rukou semenářů je tepna, která často rozhoduje o výši úrody. Za semena neplatíme jen penězi, ale i svou důvěrou. Zklamat tuto důvěru je tolik, jako ničit národní majetek.

Najde-li si zahrádkář semenářský obchod, jenž ho uspokojil, měl by mu ve všech pozdějších objednávkách zůstat věren, poněvadž jen stálí a věrní zákazníci budují velké a spolehlivé semenářské firmy, které je dobře obsloužiti i tenkrát, mají-li z toho třeba ztrátu. Nelitujte nikdy toho, že jste svědomitému semenáři zaplatili vyšší částku za skutečně jakostní semena. Cena semena není rozhodující, ale jakost a velikost úrody. Málo zahrádkářů si uvědomuje, jak cennou a vysoce praktickou pomůckou může býti semenářský ceník, když jej zahrádkář studuje. Zde nalézá návody, dobu výsevu, potřebné množství semena, obrázky druhů a odrůd. Dobrý ceník řekne často více než mnohá knížka.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru