• Pěstitelské využití vzrůstových zákonů

  Využití vzrůstových zákonů k účelům pěstitelským usnadní vzrůstový diagram na str. 85., který ulehčí vaši představivost. Černé, klínovití čáry znamenají větvičky. Délka a síla každé čáry znázorňuje sílu vzrůstu. Svislá čára je nejdelší a nejsilnější u vrcholku, což vyjadřuje, že v místech, v diagramu vyznačených nejsilněji, je též nejsilnější vzrůst. Vidíme zde jasně, že větvičky blízké poloze vodorovné […]

  Číst více »
 • Stavba koruny stromu

  Celý strom je důmyslnou stavbou, jejíž konstrukce by byla nejvyšší ctí nejlepšímu konstruktéru na světě. K využití vzdušného prostoru tvoří strom hlavní osu, kmen, který se pravidelně prodlužuje středním výhonem, neb při kotlovité koruně tvoří strom vedlejší osy ze tří a čtyř hlavních větví, které umožňují rozložení koruny do šířky. Hlavní osa – nebo i několik […]

  Číst více »
 • Umění pozorovat vzrůst

  Kdo chce být dobrým zahrádkářem, musí se naučit dobře pozorovat. Bez pozorovatelského umění není radosti z pěstitelské práce. I v pozorování je nutno se cvičit. Zahrádkář, který si uvědomí, že prvním úkolem jeho zahrádkářské práce je naučit se pozorovat a pěstitelsky vidět, docílí vždy mimořádných pěstitelských úspěchů. Pozorujeme tedy mladý, vyvíjející se stromek s hlediska jeho životních pochodů. […]

  Číst více »
 • Školkařský vývoj ovocného stromu

  Základem mnoha ovocných stromků je seménko, z něhož vyrostla podnož. Toto semeno pro planou podnož má býti také jakostní, vybráno z dobrého planého matečného stromu, z něhož si přinese co nejvíce dobrých vlastností, jako: schopnost tvořiti hojnost jemnějších kořenů, čilý vzrůst tuhého dřeva, zdravé listy, schopnost tvořiti rovný kmen, odolnost vůči chorobám, v neposlední řadě také sklon k brzké plodnosti, […]

  Číst více »
 • Jak vznikly ušlechtilé ovocné odrůdy

  Kdo chce mít v pěstování ovocných stromů úspěch, má vědět, jak se dospělo k nynějšímu ušlechtilému ovoci. Vždyť je samozřejmé, že krása a lahodnost ovoce může být udržena nebo zvyšována vždy jen za týchž podmínek, za nichž vznikla. Za krásu a ušlechtilost vděčí ovoce téměř výhradně lidské práci, ale též oné kapce milosti, jíž občas Prozřetelnost oblaží […]

  Číst více »

Nahoru