• Ovoce má být na stole po celý rok

  Ovoce je nutno správně a ve vhodnou dobu očesat a buď zužitkovat hned po sklizni, neb je uschovat na pozdější upotřebení. Sklizňová zralost ovoce se poznává podle vybarvení, vůně a podle lehkosti, s jakou se stopka oddělí od plodonoše. Předčasně očesané ovoce vadne a nemá chuť. Sklizně rané (letní) ovoce je nutno udržovat v chladu, např. třešně, […]

  Číst více »
 • Poznáním přírody k životní aktivitě

  Hlubším pohledem do života v přírodě se stáváme lidmi úspěšnějšími, veselejšími i zdravějšími. Mnohé zjevy, jež jsme dříve pokládali za malicherné a zbytečné, se objevují ve své vzácné  účelnosti. Práci s rostlinami v zahrádce, v sadě, na poli u v lese poznáváme, že mnohé zjevy, jichž jsem si nevšimli, které jsem dříve odsuzovali, poznali jsme nakonec jeho nezbytné. To nás […]

  Číst více »
 • Psychologické nemoci našeho ovocnářství

  Naše ovocnářství netrpí jen nemoci stromů, častěji trpí lidskými psychologickými nemocemi. Nezhoubnější nemoc je lidská povrchnost. Krása ovocných stromů koření v lidských myšlenkách, v lidském, kladném, uvědomělém poměru k ovocným stromům, v širokém přírodovědném rozhledu ovocnářů i veřejnosti. U žádných jiných rostlin tak jako u ovocných stromů se neprojevuje , jak nezbytná je lidská velkorysost, trpělivost, předvídavost, vytrvalost a […]

  Číst více »
 • Nejvhodnější způsoby roubování

  Z četných způsobů roubování jsou pro zahrádkáře nejvhodnější tři: 1. Roubování na „kozí nožku“, 2. zlepšeným družením, 3. za kůru způsobenou Tittlovým. Kozí nožka je klínovitý zářez do podnože, jemuž odpovídá v klínek přiříznutý roub. Tímto způsobem lze roubovat i velké stromy – bez mízy, i když jsou v míze. Vtip tohoto roubování záleží ve zručnosti při vyříznutí […]

  Číst více »
 • Technika štěpování

  V roubování je třeba získat zručnost, ale té docílíme jen zvykem. Zahrádkář se učí nejlépe tam, kde nemusí míti obavu, že něco zkazí. Získá-li jistotu v řezu a rychlosti při práci – potom půjde všecko. Tuto jistotu získá cvičením na keřích a prutech tvrdšího dřeva. Roubování je tolik jako přesné řezání nožem. Nožem se můžeme poranit, nezvykneme-li […]

  Číst více »

Nahoru