18

Okopávání

Stejně významné jako zálivka! U zeleniny je nutno kopati jemně, nikoliv příliš hluboko. Zelenina koření u povrchu. Při okopávání postupujeme dopředu. Zabíráme motykou kousíčky hlíny, tak, jako když hospodyňky v kuchyni sekají pažitku nebo špenát. Na každé kopnutí se musíme podívat  a musíme mít v ruce cit, abychom motykou tak vládli, že kopneme vždy přesně tam, kam chceme a kam míříme. Ke správnému kopání je zapotřebí trochu sebekázně a cviku rukou a zraku. Při okopávání musíme dbát, abychom hlínu ke kořenům kopáním přihrnovali, nikoliv od kořenů odhrnovali, jak se to často děje. Musíme-li do záhonu šlápnout, pak za sebou šlapu opět pokypříme. Všechen vytrhaný a podkopaný plevel dáváme ihned do truhlíčku, který je připraven na pěšině, a odnášíme na kompost. Čím častěji okopáváme, tím větší sklízíme úrodu. Okopáváním zachraňujeme rostlince spodní vláhu a přivádíme kořínkům dostatek vzduchu. Po okopání záhonu seškrábeme pěšinu a ohrneme ji (motykou) k oběma stranám, takže okopaný záhon má pěkné okraje s čistou pěšinou. Na takový záhon je pak radost pohledět.

Pletí provádíme vždy po dešti nebo po zálivce. Jen v tom případě, když je půda vlhká, lze plevel vytáhnout i s kořeny. Plevel ubírá rostlinám světlo i živiny. Nenecháme jej proto bujeti a vždy včas jej vytrháme, a to i mezi keři, v trávníku, na cestách, na kompostě, mezi perenami a letničkami. Všímejte si u plevele jeho květenství, jak se rozšiřuje, jaké má kořeny. Na plevely je mnoho zajímavého a známe-li jej dobře, můžeme pak s ním i lépe bojovat.

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované políčka jsou označena štítkem (povinné):

Odpovídající příspěvky

Nahoru